Jaroslav Tůma

Jaroslav Tůma

S argentinským tangem se setkal v roce 2004 a začal ho studovat především pod vedením Julia Martíneze. Prahl však po větší intenzitě a nevynechal jedinou příležitost naučit se něco nového u mnoha jiných učitelů. Velkým zlomem v jeho studiu tanga byla první návštěva studia Rodolfa Dinzela v Buenos Aires v roce 2005. Zde našel směr svého osobního tanga a během několika dalších návštěv v příštích letech se zde zdokonaloval v tangu i po pedagogické stránce. Získané zkušenosti od Rodolfa Dinzela a z University Tanga (nynější CETBA) se snaží předávat v Čechách na svých lekcích, workshopech a soukromých hodinách. V roce 2012 se stal s Mariannou Arzumanovou oficiálním zastoupením Dinzel Internacional pro Českou Republiku.

Ve své výuce využívá výukových metod Rodolfa Dinzela jak po stránce technické, tak i po stránce filozofické. Již od začátku se snaží studentům předávat hlubší význam figur, prohlubovat cit pro improvizaci a nad veškerou techniku staví komunikaci skrze taneční objetí. Do lekcí pro pokročilé vkládá také své zkušenosti s aikidem a výrazovým tancem.

Neustále udržuje kontakt se studiem Rodolfa Dinzela pravidelnými návštěvami Buenos Aires a organizování intenzivních workshopů a letních škol v Čechách s učiteli s Buenos Aires.