Amanda Gris

Amanda Gris

Amanda se narodila v Buenos Aires v rodině s tangovou tradicí. V příbuzenstvu má jak tanečníky tak i muzikanty hrající na bandoneón. Tangu se učila u mnoha mistrů jako Carlos Perez, Rosa Forte, Osvaldo a Coca Cartery, María Nieves Rego, Carlos Copes, Milena Plebs a mnoha dalších. Jejím současným učitelem je Rodolfo Dinzel. Nevěnuje se jen tangu, ale silné základy má také v baletu a od svého dětství studuje hru na klavír, zpívá a v současnosti se učí po vzoru dědečka na bandoneón. Cizí jí nejsou ani divadelní prkna.

Vyučuje tanec a především tango ve studiu Rodlofa Dinzela, vystupuje na milongách a různých místech Argentiny a Francie.

Amanda o tangu říká, že k ní bylo velmi štědré. Tango si ji vybralo a doprovází ji od jejího dětství, díky své babičce a dědečkovi, kteří byli muzikanti a tanečníci. Později se dostala do světa milong, kde se učila s ostatními komunikovat jiným autentickým způsobem. Jako další dar, které jí tango dalo, považuje Amanda nalezení studia Rodolfa Dinzela, kde poznala svojí partnerku, kamarádku a výbornou tanečnici, Elise Roulin. S Elise společně studují a rozvíjejí tango a také ho vyučují jak v Buenos Aires tak i v Evropě.