Sistema Dinzel

Sistema dinzel

Sistema Dinzel® je výuková metoda argentinského tanga, která vznikla jako výsledek celoživotní práce tanečního páru Gloria a Rodolfa Dinzelových. Metoda je základem Univerzity Tanga v Buenos Aires a přebírají ji také různé taneční školy po celém světě. Některé z nich se staly oficiálním zastoupením Dinzel Internacional.

Samotná metoda Sistema Dinzel, tak jak ji známe dnes, se vyvíjela téměř 30 let a její kořeny se datují na počátek osmdesátých let. Tehdy už pár Gloria a Rodolfo měli za sebou mnoho zkušeností s jevištním tangem v televizních pořadech, v tanečních barech a čekala je také slavná show Tango Argentino. Zároveň vyučovali tango v San Telmo a začali hledat způsob, jak co nejlépe předávat žákům podstatu tanga. Ve vývoji metody Sistema Dinzel se od tohoto okamžiku dají rozpoznat tři etapy.

V první etapě vznikl soubor figur a jejich pedagogické roztřídění do tří úrovní obtížnosti s logickou návazností (nivel I, II a III). Toto takzvané "esquema" bylo knižně vydáno jako “El Tango: Una Danza. Sistema Dinzel de Notación Coreográfica”. V roce 2011 se kniha dočkala dalšího přepracovaného vydání. Samotné figury ovšem jako základ metody neslouží. Mnohem významnější je teoreticko-techniká část systému popsaná v knize “El Tango: una Danza. Esa Ansiosa Búsqueda de la Libertad”.

Druhá etapa vývoje metody se datuje na počátek devadesátých let, kdy vláda města Buenos Aires založila Univerzitu Tanga (nynější název je CETBA - Centro Educativo del Tango de Buenos Aires) a požádala pár Los Dinzel, aby vytvořili výukový plán a materiál pro tuto Univerzitu. Univerzita měla připravovat kvalifikované učitele v oboru instruktor tanga, zaměřené především na výuku na základních školách. Na této univerzitě jsou dodnes Los Dinzel ve vedení školy a předními pedagogy zejména teoretických předmětů. V této etapě došlo k největšímu propracování v oblasti zápisu, techniky a mechaniky tanga.

Třetí etapa obsahuje interakci metody s uměním a dalšími vědními obory s cílem rozšířit možnosti předávání tohoto tance. Shrnutím této etapy je kniha “El Tango, Una Danza. La Improvisación. Parte 1”. V současnosti Sistema Dinzel považuje tango za předmět studia pro další vzdělávání učitelů, umělců a zájemců o tango a klade důraz především na individuální rozvoj jednotlivce.