Původ slova tango

Původ slova tango

Původ slova "tango" je značně kontroverzní a polemický a existuje mnoho odlišných vysvětlení. Něktéré významy jsou spojeno s Afrikou a zvyky černochů. Podíváme-li se hlouběji do historie tanga, tak můžeme najít kořeny tanga v černošských tancích a podle některých studií také v tancích cikánských.

  • V době kolonií, především v 19. století, se pod pojmem "tango" nebo "tambos" rozumělo místo, kde se scházeli černoši, aby si zatančili a zazpívali do rytmu svých bubnů. Má se za to, že toto slovo pochází z afrických jazyků, kde "tango" znamená jakousi arénu nebo uzavřené místo. Také se stalo pojmenováním černošských tanců.
  • Podle jiných studií je "tango" odvozeno ze slova "tangó", které vzniklo deformací slova "tambor" (buben). Jiným vysvětlením stejného významu je citoslovce "tam-bo tam-bo" pro popis střídajícho se pronikavého a hlubokého zvuku djembe.
  • Shango byl bůh hromů a blesků a jeho jméno mohlo mít na Kubě výslovnost tango.
  • V africkém dialektu existovalo slovo tang, které znamenalo dotýkat se, cítit nebo být blízko.
  • Další možný původ je z latiny, první osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu slova "tangere" znamenající dotýkat se (ve španělštině má také význam hrát na hudební nástroj), tedy: ego tango.
  • Trochu kuriózní výklad původu slova "tango" pochází z Japonska. Jeden region se zde jmenuje Tangó a je znám oslavami a rituály plodnosti.
  • Další verzí obyvatel Cádizu je vývoj španělské verze kubánské habanery na andaluské tanguillo, nebo andaluské tango nakonec jen tango. Tuto verzi zastávají především ti, kteří hledají kořeny tanga v cikánské komunitě.

Lze najít další hypotézy a studie, odkud může pocházet název tango. Většinou mají spojitost s hudbou, blízkostí a dotekem nebo i náboženstvím.