Nabídka kurzů

Socha sacada a gancho

Vyučujeme argentinské tango formou pravidelných skupinových lekcí, workshopů nebo individuálních výuky. Velmi intenzivní jsou zejména víkendové soustředění a letní školy.

Připravujeme taneční choreografie pro začínající i pokročilé tanečníky pro účely svateb, rodiných oslav nebo jako součást divadelných představení.

Lekce tanga pro začátečníky

Lekce pro začátečníky mají přibližně pevný program a jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé tanečníky v jiném druhu tance. Rádi se do nich vrací také zkušení tanečníci tanga, kteří si chtějí zdokonalit základy. Naučíte se zde základní techniku chůze, vedení partnera a komunikace. Vše se učí prostřednictvím tanečních figur, které nejsou učeny jako samostatné sekvence kroků, ale jsou systematicky navazovány na základní krok pro jednodušší zapamatování. Během kurzu se také věnujeme muzikalitě a základům milongy a valsu. Kurz je tvořen tak, aby dal ucelenou představu o možnostech argentinského tanga a mohli jste bez ostychu tančit v tančírnách tanga (milongách).

Lekce tanga pro pokročilé

Lekce tanga pro pokročilé jsou někdy rozdělovány do různých úrovní. Nemají pevný program, přizpůsobují se taneční úrovni studentů a jsou zaměřeny na vylepšování techniky tance a komunikace, rozvíjení osobního stylu, zlepšování propojení s hudbou a především na zdokonalování schopnosti improvizace. Nové, složitější a efektní figury jsou spíše bonusem než záměrem.

Soukromé hodiny

Soukromé hodiny si můžete domluvit s jakýmkoliv učitelem naší školy. Program soukromých hodin si můžete vytvořit vlastní nebo vaše zdokonalovaní necháte na zkušenostech učitele. Soukromá hodina může být pro jednotlivce, pro pár, případně po dohodě pro několik párů.

Příprava choreografií pro vystoupení

Úspěch tanečního vystoupení v argentinském tangu není nutně podmíněn perfektním zvládnutím principů tanga. Na míru připravenou choreografií můžete oslnit své blízké za krátkou dobu bez absolvování několika kurzů.  Připravujeme páry pro svatební tango, překvapení na rodinných oslavách, zkušenosti máme také s profesionálními herci v tanečních scénách v divadelních představeních.